Наши услуги

Услуги во областа на новинарство, односи со јавност, ефективна комуникација и маркетинг совети

Ние сме Creative Voice

Покрај новинарски истражувања тимот на Creative Voice нуди и услуги од областа на ПР и маркетингот – пишување на најразлична содржина за вашите компании, како и организација на повеќе видов на ПР обуки и тренизни.

Creative Voice ги нуди следниве услуги

Истражувачко новинарство

Обработуваме најразлични теми, пишуваме текстови и ја презентираме вистината и фактите.

ПР и Маркетинг

Се грижиме за односите со јавноста и креираме маркетинг стратегии за вашата компанија.

Ефективна комуникација

Нудиме обуки за ефективна комуникација, јавни настапи и ораторство.

Навистина преставуваше огромно задоволсто да се соработува со вакви креативни умови. Се е лесно со помош од врни професионалци. Такви се и сите од тимот на Creative Voice. Ви благодарм.

ВАНГЕЛ МИЛЕВСКИ