Јас сум Ристе Каратановски

Ристе Каратановски е новинар, обучувач за медиуми, тренер за градење интегритет, со седиште во Скопје. Моментално работи во Регионалниот центар за односи со јавноста - PARC (дел од Центрите за обука и едукација за партнерство на НАТО), во Скопје. Организира и спроведува курсеви од областа на јавните работи и комуникациите на различни нивоа, но и во кризни ситуации и во меѓународни средини. Како искусен радиодифузен новинар, Каратановски во текот на својата кариера има работено и во неколку национални ТВ станици, како што е Македонската радио телевизија.

Дипломиран новинар и сертифициран медиа тренер
Можете да ме најдете на следните социјални мрежи