Јас сум Бојан Стојковски

Бојан Стојковски работи како професионален новинар повеќе од десет години, известувајќи за теми од доменот на технологијата, науката и надворешната политика. Со седиште во Скопје, Македонија, неговата работа најмногу се фокусира на земјите од Западниот Балкан. Во текот на неговата кариера, Стојковски има известувано од различни делови на светот, вклучувајќи ги Лондон, Сеул, Токио, Вашингтон, Брисел, Берлин и Москва. Неговата работа е објавена во меѓународни медиуми како што се Foreign Policy, ZDNet, Chemistry World, Haaretz и The Wall Street Journal, меѓу другите.

Дипломиран новинар

Социјални мрежи

Можете да ме најдете на следните социјални мрежи